Guard Tower

Canavar Bilgisi


Özellik Değer
HP 35850
MP 0
Damage 1354
AC 1039

Envanter Dropları


# Eşya (%) # Eşya (%)